Oficjalna strona

OFERTA SPONSORSKA

W imieniu Zarządu Fundacji Pogoń Lwów zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej działalności statutowej. Fundacja Pogoń Lwów wspiera inicjatywy w kilku obszarach: kultury, tradycji, edukacji i sportu. Celem fundacji jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających za wschodnią granicą Polski a fundamentem naszej działalności jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród Polaków za granicą. Naszym celem jest nie tylko pobudzanie aktywności fizycznej i sportowej, ale również rozwijanie aspiracji życiowych, promowanie właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego. Fundacja powstała z myślą o wspieraniu rozwoju Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów. Pogoń Lwów to jednak nie tylko sport, to też działalność społeczna, edukacyjna, to szacunek dla historii i wychowanie patriotyczne. Lwowski Klub Sportowy kładzie szczególny nacisk na zaangażowanie młodzieży w odrodzenie polskich tradycji sportowych we Lwowie. W ramach naszej działalności rozwijana będzie baza sportowa Pogoni Lwów poprzez zakup sprzętu sportowego i treningowego, w tym zakup piłek i akcesoriów piłkarskich, strojów sportowych i treningowych, wspierana będzie bieżąca działalność klubu poprzez współfinansowanie wynajęcia hali sportowej, wynajęcia boiska oraz transportu na mecze ligowe na Ukrainie, oraz na mecze i turnieje organizowane w Polsce. Jednym z założeń naszej działalności jest współorganizowanie i współfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Przy każdej takiej okazji, młodzież będzie miała nieodzowną okazję zwiedzić ważne miejsca historyczne oraz wziąć udział w imprezach kulturalnych.
Naszym celem jest nawiązywanie współpracy również z innymi organizacjami i podmiotami, zrzeszającymi Polaków zamieszkałych poza wschodnimi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wspomaganie na różnych płaszczyznach imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sportu, organizowanych przez te podmioty.
Zarówno Pogoń Lwów jak również inne organizacje zrzeszające Polaków za granicą, swoją misję krzewienia polskości wśród młodzieży realizują przy współpracy z polskimi szkołami. Naszym celem jest wsparcie bieżącego funkcjonowania polskich placówek edukacyjnych poprzez wyposażenie sal lekcyjnych w komplet pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (m.in. książki i gry edukacyjne), organizowanie zbiórek darów oraz transport i przekazanie ich za granicę. Dzięki temu polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć lepsze warunki do dalszej edukacji. Licząc na Państwa przychylność, zwracamy się z prośbą o wsparcie działań naszej Fundacji. By Fundacja mogła realizować cele potrzebuje różnorodnego wsparcia, w tym tego finansowego. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych działań i będzie ogromnym wkładem w kształtowanie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami, w szczególności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz kształtowania patriotycznych postaw wśród Polaków za granicą, dla których kluczowym elementem zawsze było zachowanie polskiej tożsamości. W zależności od zakresu udzielonego wsparcia proponujemy promocję Państwa firmy. Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące pakietów, które proponujemy w ramach otrzymanego wsparcia. Naszych Darczyńców traktujemy indywidualnie. Na etapie negocjacji możemy przygotować indywidualny pakiet tak, aby spełniał Państwa cele marketingowe. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.
Z wyrazami szacunku

Zarząd Fundacji

Nasi partnerzy

Współpraca

Wspierają nas

Wspierają nas

Kluby partnerskie

Współpraca